Tahun Baru di Kediri, Ada Bukit Ongakan yang Tengah Hits
1 Januari 2017
Yuswan Hendrawan